FAQ

1) Z čeho čerpáte informace o energetických a nutričních hodnotách potravin?
Čerpáme z internetu, časopisů i odborné literatury a samozřejmě hlavně z obalů jednotlivých výrobků. Velkou část databáze vytvořili samotní uživatelé, kterým důvěřujeme a které v rámci možností kontrolujeme ;-) Ač se snažíme, aby byly veškeré údaje co nejpřesnější, zdroje jsou rozmanité, a tudíž se některé hodnoty mohou lišit od těch, které jste třeba našli jinde. Berte, prosím, naše tabulky jako užitečnou pomůcku, nikoliv jako přesný návod, jak zhubnout.

2) Jak si mám zapsat svou konzumaci?
V záložce Moje konzumace jsou jednotlivé potraviny roztříděny do tematických skupin. Kliknutím na vybranou skupinu se otevře tabulka s nabídkou potravin, které patří do dané skupiny. Vyhledejte potravinu, kterou si chcete zapsat a následně klikněte do kolonky ve sloupci Snědené množství a doplňte vámi zkonzumované množství (pouze číslo bez jednotky!!!) počítáno v gramech, mililitrech apod. a potvrďte kliknutím na Přidej. Tabulka se zavře a přidaná potravina se objeví ve vaší konzumaci. Pro zapsání dalších potravin pokračujte stejným způsobem.

3) Mohu si svou konzumaci zapisovat i zpětně?
Ano, můžete. Automaticky je nastaveno aktuální (dnešní) datum, to je však možno jednoduše změnit pod záložkou Moje konzumace. Dál už postupujete jako vždy – zapisujete, co jste ten daný den konzumovali.

4) Jak se pracuje se záložkou Moje výsledky? Jak v ní mohu doplňovat?
Záložka Moje výsledky slouží pro uživatele, kteří si zapisují svou konzumaci. Pokud není v daném dni zapsaná žádná konzumace, toto datum se v Mých výsledcích vůbec neobjeví. V tabulce výsledků jsou pak podle data (v kterých byla zapisována konzumace) seřazeny všechny výsledné hodnoty, takže uživatel si může zrekapitulovat, jakou měl konzumaci v průběhu daného období. V tabulce se také vypočítává průměrný příjem kJ a průměrný počet zkonzumovaných tuků, bílkovin a sacharidů za celé období, což je při sledování váhy velmi užitečné. V tabulce výsledků jsou pak další zajímavé funkce a to Můj denní limit, Váha, Denní aktivity a Moje poznámka, které je možno pro každý konkrétní den měnit a vyplňovat. Stačí v tabulce výsledků kliknout na datum, ve kterém chcete doplňovat, a kromě rekapitulace energetického příjmu se objeví tabulka Změnit moje poznámky, do které je možno vyplňovat údaje. Po potvrzení se vše přehledně zobrazí v celkových výsledcích.

5) K čemu v tabulkách slouží orientační váha potravin?
Ne každý má po ruce váhu, aby si zjistil, kolik váží např. jablko, které se chystá sníst, proto v tabulkách pro usnadnění uvádíme i orientační (obvyklou nebo průměrnou) váhu kusu/porce atd. Představte si, že snídáte dva celozrnné chleby a dva trojúhelníčky sýra. Nestřílejte od oka, ale prostě se mrknete do tabulek a podle průměrných vah obdobných potravin jednoduše odvoďte, jaké množství chlebu a sýra jste zkonzumovali vy.

6) Je-li u potraviny uvedena orientační váha, znamená to, že jsou automaticky všechny energetické a nutriční hodnoty v tabulce přepočítány na tuto konkrétní váhu?
Neznamená! Na to pozor! I když uvádíme orientační (obvyklou) váhu, je to jen pomůcka, když nemáte tušení, kolik co váží. Ale na hodnoty uvedené v tabulce to žádný vliv nemá. Ty jsou VŽDY v základní tabulce vypočítány na 100g/ml dané potraviny. Hodnoty v poměru k váze se vypočítají, až když si konkrétní množství zapisujete do konzumace! Např. u piva v tabulkách najdete, že má ve 100ml 134kJ a že obvyklá sklenice má 500ml. Takže až si zapíšete, že jste vypili 500ml (5x100ml) zjistíte, že velké pivo obsahuje 670 kJ (5x134kJ).

7) Vložil/a jsem novou potravinu, ale teď ji v tabulkách nemohu najít. Proč?
Důvodem může být, že jste do tabulek vložili položku s neúplnými, či špatnými údaji nebo položku, která se již v databázi nachází a administrátor proto tuto potravinu smazal. Tomu můžete předejít používáním funkcí pod záložkou Moje potraviny, kde si můžete vámi vložené potraviny sami editovat nebo mazat. Snažte se také vyhnout duplování. Prvně vždy zkontrolujte, zda se již daná potravina v tabulkách nenachází. Druhým důvodem proč nemůžete vaši potravinu najít, může být, že ji administrátor přejmenoval (např. přehodil vámi zapsaný ovocný jogurt danone na jogurt ovocný danone) nebo přemístil do jiné skupiny. Vzhledem k tomu, že počet vložených potravin neustále roste, je pro udržení přehlednosti databáze velmi důležité zachovávat formu vkládání potravin (viz. záložka Přidat potraviny).